kontakt telefoniczny!
Call back

Polityka ochrony danych osobowych

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Firma Pure Life i wszystkie jej podmioty stowarzyszone (nazywane dalej łącznie „Pure Life” lub „my”) dziękują za Państwa zainteresowanie oraz kontakt z nami. Celem niniejszej polityki ochrony danych osobowych jest sprecyzowanie, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób oraz w jakim celu.

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. Administrator danych osobowych to firma, której zadaniem jest określenie, jakie dane osobowe są przetwarzane, w jaki sposób oraz w jakim celu. Administrator ponosi główną odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych, a także pełni funkcję punktu kontaktowego w zakresie ochrony danych. Decyzje należące do kompetencji administratora mogą być również podejmowane wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów Pure Life, które działają wówczas łącznie jako współadministratorzy danych osobowych i ponoszą wspólną odpowiedzialność w tym zakresie. Jeżeli np. sklep internetowy prowadzony jest przez naszego partnera (dystrybutora), możemy być współodpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym kontekście. Ponieważ jednak przetwarzanie danych osobowych jest związane z (bezpośrednimi) działaniami marketingowymi dystrybutora, działa on jako niezależny administrator danych osobowych zgodnie z własną polityką ochrony danych osobowych.

Firma Pure Life jest obecna w wielu krajach na całym świecie. Podmiot Pure Life w Państwa regionie zasadniczo odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych, na przykład gdy korzystacie Państwo z naszych usług online lub sklepów internetowych lub bierzecie udział w wydarzeniach organizowanych dla klientów. Dalsze informacje o podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych znajdują się w punkcie „Informacja prawne” na odpowiedniej podstronie.

Wszelkie pytania na temat niniejszej polityki ochrony danych prosimy kierować do Administratora Danych Osobowych na adres podany w punkcie „Informacje prawne”, przesłać je na nasz adres e-mail (contact@purelifehome.eu).

  1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

    2.1. Informacje ogólne. W zależności od sytuacji przetwarzamy Państwa dane osobowe różnego rodzaju. W niniejszym punkcie opisujemy różne konteksty, w których przetwarzamy Państwa dane, jakie dane osobowe przetwarzamy, a także cele ich przetwarzania. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo również w innych dokumentach, takich jak regulamin oraz inne dokumenty polityki ochrony danych osobowych, które odnoszą się do określonych sytuacji.

Dane przetwarzane przez nas mogą obejmować również tzw. „dane wrażliwe”, na przykład informacje o Państwa zdrowiu przekazane w kontekście konkretnego produktu, lub informacje zgromadzone w badaniu przeprowadzonym online lub podczas wydarzeń organizowanych dla klientów. W takim przypadku poinformujemy Państwa osobno o przetwarzaniu takich danych i poprosimy o Państwa zgodę.

Co do zasady, zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Jednak w niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność gromadzenia przez nas danych od osób trzecich, na przykład danych klientów przekazanych przez naszych dystrybutorów (w tym informacje o ich własnych obecnych i potencjalnych klientach), dane z rejestrów publicznych, dane otrzymane w związku w postępowaniami administracyjnymi lub sądowymi, dane dotyczące zajmowanego przez Państwa stanowiska i działalności zawodowej, informacje na Państwa temat przekazane w korespondencji i rozmowach z osobami trzecimi, informacje kredytowe, informacje przekazane nam przez osoby z Państwem związane (rodzina, konsultanci, przedstawiciele prawni itp.) w celu zawarcia lub przetwarzania umów z Państwem jako stroną lub z Państwa udziałem, dane na temat rachunków bankowych, dane uzyskane od naszych dystrybutorów i innych partnerów biznesowych w celu zamówienia lub dostarczenia usług na rzecz lub przez Państwa, dane pochodzące z mediów lub z Internetu, Państwa dane adresowe i informacje o Państwa zainteresowaniach, a także dane na temat korzystania z naszych stron internetowych.

Zasadniczo nie ciąży na Państwu żaden prawny obowiązek przekazywania nam danych. Jednak bez danych osobowych w większości przypadków nie będziemy w stanie zawrzeć ani wykonywać umowy z Państwem lub z podmiotem, który Państwo reprezentują. Ponadto nie będziecie Państwo mogli korzystać z naszych stron internetowych, chyba że ujawnione zostaną pewne informacje umożliwiające ruch danych (np. adres IP). Bez przetwarzania niektórych danych nie będziemy mogli udzielać odpowiedzi na Państwa zapytania lub dostarczać innych informacji. Jeżeli zażądali Państwo dostarczenia nam pewnych informacji (np. dotyczących diety, lub uczestnictwa w wydarzeniach) w związku z naszymi produktami lub usługami, zasady przetwarzania takich danych opisane będą poniżej. Państwa zgoda na przetwarzanie takich danych nie jest obowiązkowa, ale jeżeli nie zgodzą się Państwo na przetwarzanie takich danych, nie będziemy w stanie spełnić żądania, na które te dane się odnoszą.
 

2.2. Kontakt z nami. W ramach Państwa kontaktów z nami, w tym poprzez formularze kontaktowe na naszej stronie internetowej, przyjmujemy Państwa dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także inne informacje, które dobrowolnie nam przekazujecie. Dane te są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, zapewnienia niezbędnej pomocy lub świadczenia innych usług, o które Państwo wnioskujecie. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez wysłanie zapytania lub wniosku do nas, a także konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem.
 

2.3. Zakupy w sklepach internetowych. Jeśli dokonujecie Państwo zakupów w naszych sklepach internetowych, zbieramy dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres dostawy, dane kontaktowe, a także dane dotyczące płatności (numer karty kredytowej lub dane konta bankowego). Te dane są niezbędne do wykonania umowy kupna-sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania jest więc konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy. Ponadto przetwarzamy te dane w celu zapewnienia obsługi posprzedażowej, rozpatrzenia reklamacji oraz spełnienia innych obowiązków prawnych, takich jak rachunkowość i rozliczenia podatkowe. Bez tych danych nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia.
 

2.4. Rejestracja i zarządzanie kontem użytkownika. W niektórych przypadkach umożliwiamy Państwu rejestrację konta użytkownika, na przykład w przypadku korzystania z naszych sklepów internetowych, uczestnictwa w konkursach lub innych wydarzeniach organizowanych dla klientów, czy korzystania z określonych usług online. W ramach procesu rejestracji zbieramy dane niezbędne do utworzenia i zarządzania kontem użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, a także inne informacje, które dobrowolnie udostępniają Państwo w swoim profilu. Państwa dane są przetwarzane w celu umożliwienia zarządzania kontem użytkownika, dostępu do określonych funkcji lub treści oraz świadczenia innych usług związanych z kontem użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych do wykonania umowy (zawarcia umowy o korzystanie z konta użytkownika) oraz zgoda wyrażona przez Państwa poprzez zarejestrowanie konta użytkownika.

W ramach zarządzania kontem użytkownika dajemy Państwu także możliwość udzielania zgód na korzystanie z Państwa danych w celach marketingowych oraz w celu dostosowania treści i reklam do Państwa preferencji. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda. O szczegółach dotyczących zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych informujemy Państwa w sekcji „Marketing” poniżej.
 

2.5. Marketing. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingowych, takich jak wysyłka newsletteru, informacji o nowościach, promocjach, konkursach, ankietach, oraz dostosowywania treści i reklam do Państwa preferencji. W ramach działań marketingowych zbieramy informacje o Państwa zachowaniach online, takie jak informacje o otwieranych przez Państwa wiadomościach e-mail, kliknięciach w linki zawarte w tych wiadomościach, Państwa aktywnościach na naszych stronach internetowych, preferencjach zakupowych itp. Wszelkie informacje zbierane w ramach działań marketingowych są zapisywane w plikach cookies, pikselach oraz innych podobnych technologiach śledzenia, które stosujemy na naszych stronach internetowych oraz w wiadomościach e-mail. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas technologii śledzenia znajdą Państwo w sekcji „Technologie śledzenia” poniżej.
 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest Państwa zgoda. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

W ramach działań marketingowych Państwa dane mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym, takim jak agencje marketingowe, dostawcy technologii marketingowych, dostawcy usług IT, aby świadczyli nam usługi związane z marketingiem lub świadczyli nam wsparcie techniczne. Przekazywanie danych następuje wówczas, gdy partnerzy ci są naszymi podwykonawcami, a my nadal mamy pełną kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych. Naszymi partnerami biznesowymi mogą być także podmioty, które świadczą nam usługi w zakresie marketingu i reklamy online, takie jak dostawcy platform reklamowych, agencje reklamowe, operatorzy reklamowi itp.
 

2.6. Badania rynkowe. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach badawczych, takich jak przeprowadzanie ankiet i badań rynkowych, analiza statystyczna, analiza trendów i preferencji, a także ocena jakości naszych produktów i usług. W ramach działań badawczych zbieramy informacje o Państwa zainteresowaniach, preferencjach, zwyczajach zakupowych, a także opinie i uwagi przekazane nam w ankietach lub w inny sposób. Podobnie jak w przypadku działań marketingowych, wszelkie informacje zbierane w ramach działań badawczych są zapisywane w plikach cookies, pikselach oraz innych podobnych technologiach śledzenia, które stosujemy na naszych stronach internetowych. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas technologii śledzenia znajdą Państwo w sekcji „Technologie śledzenia” poniżej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach badawczych jest Państwa zgoda. Zgoda na przetwarzanie danych w celach badawczych jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

W ramach działań badawczych Państwa dane mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym, takim jak agencje badawcze, dostawcy technologii badawczych, dostawcy usług IT, aby świadczyli nam usługi związane z badaniami rynkowymi lub wsparcie techniczne. Przekazywanie danych następuje wówczas, gdy partnerzy ci są naszymi podwykonawcami, a my nadal mamy pełną kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych.
 

2.7. Analiza i personalizacja treści. W celu dostosowywania treści i reklam do Państwa preferencji, a także w celu analizy i personalizacji naszych produktów i usług, przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie informacji o Państwa zachowaniach online, takich jak informacje o otwieranych przez Państwa wiadomościach e-mail, kliknięciach w linki zawarte w tych wiadomościach, Państwa aktywnościach na naszych stronach internetowych, preferencjach zakupowych itp. W ramach działań analizy i personalizacji treści korzystamy także z danych uzyskiwanych od naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy platform reklamowych, agencje reklamowe, operatorzy reklamowi itp.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach analizy i personalizacji treści jest Państwa zgoda. Zgoda na przetwarzanie danych w celach analizy i personalizacji treści jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

W ramach działań analizy i personalizacji treści Państwa dane mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym, takim jak dostawcy platform reklamowych, agencje reklamowe, operatorzy reklamowi itp., aby świadczyli nam usługi związane z analizą i personalizacją treści lub wsparcie techniczne. Przekazywanie danych następuje wówczas, gdy partnerzy ci są naszymi podwykonawcami, a my nadal mamy pełną kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych.
 

2.8. Zgłaszanie naruszeń zabezpieczeń. W przypadku wystąpienia naruszeń zabezpieczeń, takich jak utrata danych osobowych lub dostęp nieautoryzowanych osób do danych, jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia takiego naruszenia organowi nadzorczemu ds. ochrony danych osobowych oraz, w niektórych przypadkach, powiadomienia Państwa o tym naruszeniu. Ponadto jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia wewnętrznej analizy przyczyn i skutków naruszenia oraz podjęcia działań naprawczych. W ramach tej analizy przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie informacji o naruszeniu oraz dotyczących Państwa kontaktu w celu przekazania informacji o naruszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest obowiązek prawny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

3. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? Co do zasady przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Okres przechowywania danych może więc się różnić w zależności od celu przetwarzania.
 

W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy, dane te są przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, co zazwyczaj wynosi do 10 lat od dnia wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem sklepów internetowych, dane osobowe są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi, co zazwyczaj wynosi do 2 lat od dnia dostarczenia towaru.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane te są przechowywane do momentu jej odwołania. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem. W przypadku zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych, badawczych, analizy i personalizacji treści, dane są przechowywane do momentu odwołania zgody, chyba że wcześniej zaprzestaną Państwo korzystać z usług objętych tą zgodą, co skutkuje automatycznym jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie obowiązku prawego, dane te są przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Na przykład dane przetwarzane w celach rachunkowych i podatkowych są przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych, tj. zazwyczaj przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego.

W przypadku przetwarzania danych w celu zgłaszania naruszeń zabezpieczeń, dane te są przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Na przykład w przypadku zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu ds. ochrony danych osobowych, dane te są przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, tj. zazwyczaj przez 72 godziny od stwierdzenia naruszenia.

Po upływie okresu przechowywania Państwa dane osobowe są usuwane lub anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich identyfikowanie.

 

4. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? Przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w zależności od kontekstu, w jakim zostały zebrane. Poniżej przedstawiamy ogólny opis celów przetwarzania danych osobowych.
 

4.1. Realizacja umowy. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, którą zawieramy z Państwem lub z podmiotem, który Państwa reprezentuje (na przykład dystrybutorem). Przetwarzanie danych w tym celu obejmuje wszelkie czynności związane z zawieraniem, wykonaniem, zmianą, rozwiązaniem oraz rozpatrywaniem reklamacji dotyczących umowy, a także inne czynności związane z korzystaniem z naszych produktów lub usług, takie jak obsługa posprzedażowa, dostawa towarów, realizacja zamówień, obsługa gwarancji, rozpatrywanie reklamacji, świadczenie usług serwisowych, a także inne czynności związane z obsługą klienta. Bez przetwarzania danych osobowych w tym celu nie będziemy w stanie zawrzeć ani wykonywać umowy z Państwem lub z podmiotem, który Państwa reprezentuje.
 

4.2. Marketing. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingowych, takich jak wysyłka newslettera, informacji o nowościach, promocjach, konkursach, ankietach, a także dostosowywania treści i reklam do Państwa preferencji. W ramach działań marketingowych zbieramy informacje o Państwa zachowaniach online, takie jak informacje o otwieranych przez Państwa wiadomościach e-mail, kliknięciach w linki zawarte w tych wiadomościach, Państwa aktywnościach na naszych stronach internetowych, preferencjach zakupowych itp. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest Państwa zgoda.
 

4.3. Badania rynkowe. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach badawczych, takich jak przeprowadzanie ankiet i badań rynkowych, analiza statystyczna, analiza trendów i preferencji, a także ocena jakości naszych produktów i usług. W ramach działań badawczych zbieramy informacje o Państwa zainteresowaniach, preferencjach, zwyczajach zakupowych, a także opinie i uwagi przekazane nam w ankietach lub w inny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach badawczych jest Państwa zgoda.
 

4.4. Analiza i personalizacja treści. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dostosowywania treści i reklam do Państwa preferencji, a także w celu analizy i personalizacji naszych produktów i usług. W ramach działań analizy i personalizacji treści korzystamy także z danych uzyskiwanych od naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy platform reklamowych, agencje reklamowe, operatorzy reklamowi itp. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach analizy i personalizacji treści jest Państwa zgoda.
 

4.5. Zgłaszanie naruszeń zabezpieczeń. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zgłaszania naruszeń zabezpieczeń, takich jak utrata danych osobowych lub dostęp nieautoryzowanych osób do danych. Przetwarzanie danych w tym celu obejmuje przeprowadzenie wewnętrznej analizy przyczyn i skutków naruszenia oraz podjęcie działań naprawczych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest obowiązek prawny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

5. KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możemy ujawniać je różnym kategoriom odbiorców, w zależności od celu przetwarzania. Poniżej przedstawiamy ogólny opis kategorii odbiorców Państwa danych osobowych.
 

5.1. Pracownicy i współpracownicy. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych pracowników i współpracowników, którzy są upoważnieni do dostępu do tych danych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych.
 

5.2. Dostawcy usług. W związku z realizacją umowy oraz świadczeniem innych usług związanych z naszymi produktami lub usługami, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym dostawcom usług. Przekazywanie danych następuje wówczas, gdy dostawcy ci są naszymi podwykonawcami, a my nadal mamy pełną kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych. Dostawcy ci mogą obejmować, między innymi, dostawców usług płatniczych, dostawców usług logistycznych, dostawców usług IT, dostawców usług serwisowych, dostawców usług obsługi klienta itp.
 

5.3. Partnerzy biznesowi. W związku z działaniami marketingowymi, badawczymi, analizą i personalizacją treści, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym. Partnerzy ci mogą obejmować, między innymi, agencje marketingowe, dostawców technologii marketingowych, dostawców technologii badawczych, dostawców platform reklamowych, agencje reklamowe, operatorów reklamowych itp. Przekazywanie danych następuje wówczas, gdy partnerzy ci są naszymi podwykonawcami, a my nadal mamy pełną kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych.
 

5.4. Organizacje zewnętrzne. W przypadku zgłaszania naruszeń zabezpieczeń, Państwa dane osobowe mogą być ujawniane organom nadzorczym ds. ochrony danych osobowych oraz innym organizacjom zewnętrznym, w związku z przestrzeganiem obowiązków prawnych związanych z takimi naruszeniami.
 

5.5. Organizacje międzynarodowe. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez nasze spółki zależne lub współpracujące spółki międzynarodowe, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy tymi spółkami, w celu realizacji umowy lub innych celów przetwarzania określonych w niniejszym regulaminie. Przekazywanie danych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

6. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH? W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu pewne prawa, wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy ogólny opis tych praw.
 

6.1. Prawo dostępu do danych. Mają Państwo prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także dostępu do tych danych oraz informacji dotyczących celów, zakresu, odbiorców, okresu przechowywania itp.


6.2. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo żądania od nas sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.


6.3. Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane, Państwo odwołaliście swoją zgodę na przetwarzanie danych, sprzeciwiliście się przetwarzaniu danych, a także w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.


6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mają Państwo prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych, sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, a także w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.


6.5. Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo otrzymać od nas Państwa dane osobowe, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, a także przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony naszej, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i za pomocą środków automatycznych.


6.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach statystycznych. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że udowodnią Państwo istnienie prawnie uzasadnionego podstawy do przetwarzania, która jest nadrzędna wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6.7. Prawo do cofnięcia zgody. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.


6.8. Prawo do wniesienia skargi. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez nas.


6.9. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Mają Państwo prawo do niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, mającym dla Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na Państwa sytuację życiową. To prawo nie ma zastosowania, jeżeli taka decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonywania umowy, dozwolona przepisami prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, do której podlegamy, i w przypadku, gdy taka decyzja jest oparta na Państwa wyraźnej zgodzie.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Odpowiemy na Państwa żądanie bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym poinformujemy Państwa, informując jednocześnie o przyczynach opóźnienia.

 

7. JAK ODBIERAMY OD PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
W związku z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych, produktów lub usług, mogą Państwo dobrowolnie przekazywać nam swoje dane osobowe. Mogą Państwo również przekazywać nam swoje dane osobowe w innych sytuacjach, takich jak uczestnictwo w konkursach, akcjach promocyjnych, korzystanie z formularzy kontaktowych, składanie zapytań czy skarg, itp.

W niektórych przypadkach przetwarzamy także Państwa dane osobowe pozyskiwane od naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy platform reklamowych, agencje reklamowe, operatorzy reklamowi itp.

W przypadku korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych, produktów lub usług, możemy automatycznie zbierać pewne informacje za pomocą plików cookies, pikseli oraz innych podobnych technologii śledzenia, o których więcej informacji znajdą Państwo w sekcji „Technologie śledzenia” poniżej.

 

8. TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA. W związku z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych, produktów lub usług, możemy stosować różne technologie śledzenia, takie jak pliki cookies, piksele, identyfikatory urządzeń itp. Poniżej przedstawiamy ogólny opis tych technologii.
 

8.1. Pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (takim jak komputer, tablet, smartphone) podczas korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa urządzenia i zidentyfikowanie Państwa przeglądarki internetowej. Dzięki temu możemy dostosować treści i reklamy do Państwa preferencji, a także zbierać informacje o Państwa zachowaniach online, takie jak informacje o otwieranych przez Państwa wiadomościach e-mail, kliknięciach w linki zawarte w tych wiadomościach, Państwa aktywnościach na naszych stronach internetowych, preferencjach zakupowych itp.

W zależności od celu stosowania plików cookies, możemy używać różnych rodzajów tych plików, takich jak pliki sesyjne (czasowo przechowywane na Państwa urządzeniu i usuwane po zamknięciu przeglądarki), pliki stałe (przechowywane na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Państwa) itp.

W zależności od podmiotu, który zarządza plikami cookies, możemy używać plików cookies własnych (ustawianych przez nas) oraz plików cookies zewnętrznych (ustawianych przez inne podmiotów). W zależności od celu stosowania plików cookies, możemy używać plików cookies niezbędnych do świadczenia usług, plików cookies umożliwiających analizę i personalizację treści, plików cookies umożliwiających działania marketingowe, plików cookies umożliwiających integrację z mediami społecznościowymi itp.

Pliki cookies są stosowane na Państwa urządzeniu tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Zgoda na stosowanie plików cookies może być wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą narzędzi dostępnych na naszych stronach internetowych. Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies lub całkowicie zablokować ich stosowanie, ale może to wpłynąć na funkcjonowanie naszych stron internetowych oraz na korzystanie przez Państwa z naszych produktów lub usług.


8.2. Piksele. Piksele to małe fragmenty kodu umieszczane na naszych stronach internetowych, które pozwalają nam zbierać informacje o Państwa aktywnościach online, takie jak otwierane wiadomości e-mail, kliknięcia w linki zawarte w tych wiadomościach, aktywności na naszych stronach internetowych itp. Piksele umożliwiają nam również dostosowywanie treści i reklam do Państwa preferencji.


8.3. Identyfikatory urządzeń. Identyfikatory urządzeń to unikalne numery przypisane Państwa urządzeniu, które umożliwiają nam rozpoznawanie tego urządzenia podczas korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Identyfikatory urządzeń umożliwiają nam również dostosowywanie treści i reklam do Państwa preferencji.

 

8.4. Inne technologie śledzenia. Oprócz powyższych technologii, możemy stosować również inne technologie śledzenia, takie jak lokalne magazyny danych (Local Storage), sygnalizatory WWW (Web Beacons) itp.

 

9. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚCI ZARZĄDZANIA USTAWIENIAMI PRYWATNOŚCI?
W związku z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych, produktów lub usług, mogą Państwo zarządzać swoimi ustawieniami prywatności w różny sposób, w zależności od celu przetwarzania danych. Poniżej przedstawiamy ogólny opis tych możliwości.
 

9.1. Zarządzanie plikami cookies. Mogą Państwo zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W większości przeglądarek internetowych można dostosować ustawienia dotyczące plików cookies, takie jak blokowanie wszystkich plików cookies, akceptowanie tylko niektórych plików cookies, usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki itp. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies znajdą Państwo w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 

9.2. Współpraca z narzędziami do zarządzania prywatnością. Mogą Państwo korzystać z narzędzi dostępnych na naszych stronach internetowych do zarządzania swoimi ustawieniami prywatności. W zależności od celu przetwarzania danych, mogą Państwo używać różnych narzędzi do zarządzania prywatnością, takich jak narzędzia do zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookies, narzędzia do zarządzania preferencjami dotyczącymi treści i reklam, narzędzia do zarządzania preferencjami dotyczącymi komunikacji marketingowej itp.
 

9.3. Korzystanie z narzędzi dostarczanych przez innych podmiotów. Mogą Państwo korzystać z narzędzi dostarczanych przez innych podmiotów, takich jak dostawcy przeglądarek internetowych, dostawcy oprogramowania zabezpieczającego, dostawcy narzędzi do blokowania reklam itp. W zależności od celu przetwarzania danych, mogą Państwo używać różnych narzędzi dostarczanych przez inne podmioty, takich jak narzędzia do blokowania plików cookies, narzędzia do blokowania reklam, narzędzia do zarządzania preferencjami dotyczącymi prywatności itp.
 

9.4. Korzystanie z narzędzi dostępnych w systemach operacyjnych i urządzeniach mobilnych. Mogą Państwo korzystać z narzędzi dostępnych w systemach operacyjnych i urządzeniach mobilnych do zarządzania swoimi ustawieniami prywatności, takimi jak ustawienia dotyczące plików cookies, ustawienia dotyczące dostępu do lokalizacji, ustawienia dotyczące dostępu do aparatu fotograficznego itp.

W związku z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych, produktów lub usług, mogą Państwo również korzystać z narzędzi dostępnych na stronach internetowych naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy platform reklamowych, agencje reklamowe, operatorzy reklamowi itp.

 

10. AKTUALIZACJE REGULAMINU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Regulamin ochrony danych osobowych może być okresowo aktualizowany w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, w celu dostosowania go do zmian w naszych produktach lub usługach, w celu dostosowania go do zmian w technologiach śledzenia itp. W związku z tym prosimy o regularne sprawdzanie treści regulaminu ochrony danych osobowych.

 

11. KONTAKT
W przypadku pytań, uwag, zastrzeżeń dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych, produktów lub usług, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.

Pełna nazwa: 
 

PURE LIFE POLSKA SP. Z O.O.

KOWALEWICKA 33B

60-002 POZNAN

+48 513 771 248

BIURO@PURELIFEHOME.PL
 

Regulamin ochrony danych osobowych obowiązuje od dnia 1 marca 2024 roku.